Povratak

Angina pectoris – (slabija prokrvljenost)